BASEL II Standart Yaklaşım Kredi Riski Hesaplama Çözümü

Risk Yönetimi

Günümüzde iş yapış şekilleri teknolojinin de yardımıyla hızlı şekilde değişmekte ve bu değişimin paralelinde daha kompleks durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak işletmelerin karşılaştıkları riskler artmakta ve çeşitlenmektedir. Artık işletmeler, iş süreçleri ile ilgili yönetimsel kararları riskliliklerine göre değerlendirmeye başlamışlardır. İşletmelerin güvenirliğini kontrol eden otoriteler de işletmeleri etkili risk hesaplamaları için teşvik etmekte ve gerekli zamanlarda zorunlu tutmaktadırlar.

Çözüm

“Kredi Riski Hesaplama Çözümü” finans kuruluşlarının BASEL II standartları çerçevesinde kredi riski hesaplaması için bugünkü risk yönetimi ihtiyaçları doğrultusunda ve zaman içinde eklentiler yapılmasına imkân verecek yapı sunmaktadır.

Çözüm, BASEL II ve ilgili BDDK Yönetmelikleri çerçevesinde geliştirilmektedir.

Ürün Mimarisi

Çözüm finansal kurum ve iştiraklerini bir bütün olarak ele almaktadır. Hem finansal kurum hem de iştirakler için ayrı ayrı sonuç üretebilmenin yanında, konsolide hesaplama da yapılabilmektedir. Bununla birlikte, çözüm farklı ülkelerin ulusal değişikliklerine göre çalışabilecek şekilde parametrik tasarlanmaktadır.

Kredi Riski Çözümü’nün Önemi ve Faydaları

o   Tüm risklerin anında takibi ve ölçeklenmesi ile sürprizleri ve kayıpları en aza indirir

o   Risklerin doğru analiz edilmesini sağlayarak toplam riskin makul seviyelerde tutulmasını sağlar

o   Anlık risk raporlama ve hesaplama modülü ile hızlı ve etkili kararlar almaya yardımcı olur

o  Mevzuata uyumlu gerçekleştirilen otomatik rapor hazırlama modülü ile zaman tasarrufu sağlar, manuelliğin ortadan kaldırılmasıyla kaynak israfını önler

o   Müşteri bazında anlık risklilik hesaplaması ile müşteri karlılığının doğru hesaplanmasını sağlar

 

 

 

 

Neden Seçmelisiniz?

 • 1 Zaman Tasarrufu

   

  Mevzuata uyumlu gerçekleştirilen otomatik rapor hazırlama modülü ile zaman tasarrufu sağlar, manuelliğin ortadan kaldırılmasıyla kaynak israfını önler

 • 2 HIZLI VE ETKİLİ KARAR ALMA

   

  Anlık risk raporlama ve hesaplama modülü ile hızlı ve etkili kararlar almaya yardımcı olur

   

 • 3 Kayıpların Azaltımı

   

  Tüm risklerin anında takibi ve ölçeklenmesi ile sürprizleri ve kayıpları en aza indirir

   

Görüşler

 • “Yeni firmalar büyüme potansiyeli taşıyor ve risk yönetimi konusunda daha çok desteğe ihtiyaç duyuyor.

  Çünkü alışık olmadıkları büyüklüklere gelip yeni pazarlara yönleniyorlar. Ama yeni olana ayak uydururken

  karşılaşacakları rizikoları bilmiyorlar ve desteğe daha çok ihtiyaçları oluyor”

  Milliyet Ekonomi - 22.07.2011